81000 Podgorica, Montenegro | tel/fax: +382 (0)81 443 700

lokacija
JA slide show

Dobrodoli na Plavnicu

Na ovim stranicama elimo Vas informisati o svim deavanjima na Plavnici.Saznajte ta planiramo, ostavite svoje utiske...

A za one koji bi htjeli biti uvijek informisani, tu je 'Klub prijatelja Plavnice'.U?lanite se i mi ?emo Vas mailom obavjetavati o svim deavanjima.

Home Ambasador kartice
Ambasador kartice ECO RESORTA PLAVNICA

Za sve svoje stalne posetioce ECO RESORT PLAVNICA je krajem 2008. godine uvela AMBASADOR KARTICE koje nosiocima omogu?i posebne uslove kori?enja usluga i pla?anja

Ambasador_karticeIzdavanje AMBASADOR KARTICA
Eko resort PLAVNICA eli da na jo jedan na?in pokae svoje potovanje prema posjetiocima i da im omogu?i to lake kori?enje usluga .
AMBASADOR KARTICA je danas samo bonus kartica , ali ona ?e u budu?nosti biti ulaznica u AMBASSADOR CLUB ECO RESORTA PLAVNICA.

Imaoci PLAVNICA - ,,AMBASADOR KARTICE,, ostvaruju POPUST OD 10% , NA SVE DOBIJENE USLUGE U OKVIRU NAEG KOMPLEKSA.

Za pravna lica , nosiocima Ambassador kartice, na potroenu sumu od 20.000 Eura , za usluge u okviru Eco Resorta Plavnica, odobravamo jo dodatni bonus od 5% ,odnosno 1000 Eura.

Za fizi?ka lica, nosiocima Ambasador kartice, na potroenu sumu od 2.000 Eura , za usluge u okviru Eco Resorta Plavnica, odobravamo jos dodatni bonus od 5%, .

Sve pruene usluge koje se pla?aju AMBASADOR KARTICOM kompjuterski se vode na ime nosioca , ?ime ostvarujete popust od 10%, a nakon utroka gore navedene sume ste?i ?ete pravo na dodatni bonus od 5%.

Krajem 2008. godine izdato je prvih 100 PLAVNICA - AMBASADOR KARTICA.